Kickboxning

Till vardags är det många som har svårt att hinna med träning och motion, oavsett om gymmet eller hemmet är träningsplatsen. En träningsform som vuxit sig stark för många som är i behov av snabb och effektiv helkroppsträning är kickboxning.

För många är sporten känd som en farlig kampsportsform med kroppskontakt. Så är inte fallet riktigt. Idag utövas kickboxning som en bred träningsform, mycket tack vare den dynamiska och variationsrika karaktären sporten har.

Riksförbund inom kickboxning

I Sverige finns det flera väletablerade förbund med stadgar och regler för hur verksamheter som är kopplade till kickboxning ska skötas. I huvudsak är Svenska Kickboxningsförbundet samt Svenska Budo- och Kampsportsförbundet som får sanktionera tävlingar inom kickboxning, på Riksidrottsförbundets (RF) inrådan. Alla svenska klubbar som vill vara knutna till sporten måste leva upp till en viss standard och betala en årlig avgift till något av förbunden. Förbunden anordnar förutom tävlingar, även utbildningar och seminarier för föreningsmedlemmarna.

Hög variation – optimalt för alla utövare

Kickboxning har under det decenniet blivit mycket populär i Sverige och i många andra västländer. Dels tack vare sin dynamiska träningsform, men också för sina många olika tävlingsmoment. Den tävlande kan, liksom nybörjaren, utöva former som lowkick, fullkontact, light contact, fullcontact lowkick och K-1. Alla grenar har sin egen fantastiska dynamik och sitt eget regelsystem.
Det kan vara variationen som har gjort att sporten vuxit sig så start runt om i världen. Sporten utvecklas konstant med tiden och är flexibel med att anamma nya regelsystem. Dessutom har sporten en fantastisk förmåga att anpassa sig efter individens träningsbehov – alla sorters utövare kan inkluderas i kickboxning.

Nybörjarklasser populärt

I Sverige är det populärt att anordna nybörjarklasser för den nyfikna. Hur nybörjarintaget ser ut är individuellt för varje klubb, men många klubbar brukar ta in nya medlemmar till höst- och vårterminen. På flera klubbar finns det speciella tjejgrupper, liksom tävlingsgrupper för den lite mer rutinerade utövaren. Träningen sker i grupp tillsammans med andra utövare och med en eller flera tränare. Även om själva träningen inte anpassas efter individen när man tränar i grupp, så väljer utövaren alltid sitt eget tempo.